Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Škofja Loka

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Praktično izobraževanje 2
  • Predavatelj: Alojz Zupančič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi redni (6186)
  • Datum roka: 23. 5. 2023
  • Opomba: Pisarna profesorja Alojza Zupančiča

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12180131478