Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Škofja Loka

 • Študijsko leto: 2022/2023
 • Predmet: Ekonomika podjetja
 • Predavatelj: mag. Marina Trampuš, uni. dipl. org. dela
 • Vrsta roka: Prvi redni (6059)
 • Datum roka: 19. 5. 2023

 • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
  1 12180135035 
  2 12180135036 
  3 12180135037 
  4 12180135038