Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Škofja Loka

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Študij dela v lesarstvu
  • Predavatelj: Aleš Malnarič, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Drugi redni (5530)
  • Datum roka: 4. 3. 2021

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12180131453