Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Škofja Loka

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Površinska obdelava in zaščita lesa
  • Predavatelj: Aleš Malnarič, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Tretji redni (5526)
  • Datum roka: 6. 9. 2021
  • Datum zapisnika: 13. 9. 2021

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12180135033